Sản phẩm chính của công ty chúng tôi: Tủ trưng bày bảo quản lạnh thẳng, Tủ bảo quản lạnh ngang làm mát bằng gió, Tủ đảo cấp đông nhanh, Tủ gió đứng, Tủ trưng bày đứng, Tủ order, Tủ cháo đá, Tủ lạnh thẳng gió tươi, Máy lạnh, tủ lạnh, máy đá bào, máy làm kem, v.v. hơn 20 dòng, hơn một trăm thông số kỹ thuật.

Tin tức

Lợi thế của chúng tôi

Trường hợp